Vilken roll spelar placeringen av solcellerna?

Det är alltid bäst att ha solceller på tak i sydläge, då de exponeras för solen som mest. Det är dock även en god investering med solceller på tak riktade väster- eller österut. Anläggningar på sådana tak tappar runt en femtedel i elproduktion, jämfört med solcellerna i sydläge.


Hur ett tak lutar har också en viss påverkan på solcellernas effektivitet. Allra mest gynnsamt är en lutning på omkring 45 grader för de nordligare delarna av Sverige, och något mindre söderut i landet. Lutningen är dock betydligt mindre viktig än väderstrecket; en något större eller mindre lutning än den optimala, påverkar elproduktionen bara med enstaka procent. Taket på de flesta vanliga hus fungerar allt som oftast utmärkt för en solcellsanläggning. I de fall där taket har en väldigt låggradig lutning finns det system för att justera upp solcellerna till en bättre lutning och vrida dem i sydlig riktning.

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi