top of page
Gröna fält

Få avdrag för grön teknik

DTenergi säljer och installerar laddboxar, solceller och batterier från de ledande tillverkarna. Läs mer om varför du ska välja just oss här.

Grönt teknik - liknar rotavdraget

Om du vill installera exempelvis solceller, laddboxar eller batterier så kan du få grönt avdrag på detta direkt på fakturan. Det som dras av är material- och installationskostnaden och gäller alla installationer som påbörjas efter 1 Januari 2021. Istället för att vänta på att få stödet utbetalt, som det var tidigare, så får du nu avdraget direkt på fakturan som ett ROT-liknande avdrag. Detta avdrag ersätter det tidigare stödet.

Reduktionen för installation och arbete för Grön teknik är högst 50 000 sek per person och år. Du kan få avdraget om du betalt in tillräckligt med skatt under året. 

Skattereduktion för installation av grön teknik ges för:

1. Installation av nätanslutna solceller. Du får avdrag med 20% för material och arbete

2. Installation av batteri som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el. Reduktion med 50% av kostnaden för material och arbete

3. Installation av laddbox för elbilar. Avdraget är på 50% av kostnaden för laddbox, övrigt material samt installationsarbetet

Om du köper in material från en annan part än de som installerar får du endast avdrag för installationsdelen. Du måste således köpa både installation och material från oss på DT Energi för att få grönt avdrag. Detta gäller även för nya hus, vilket skiljer det gröna avdraget från ROT-avdraget. Läs gärna mer på skatteverkets hemsida om grön teknik.

Exempel på grönt ROT avdrag:

Installerar du en solcellsanläggning för 140 000 kr så får du grönt avdrag på 21 000 kr direkt på fakturan (20%)

Köper du ett batteri ink installation för 80 000 kr då får du 40 000 kr i grönt avdrag (50%)

Beställer du en laddbox med installation för 15 000 kr så får du 7500 kr i grönt avdrag (50%)

OBS: Observera att du nu får grönt teknikavdrag på batteriet även om du väljer att leverera stödtjänster!

Riktiga betyg från riktiga solcellsinstallationer

bottom of page