top of page
Gröna fält

DT energi säljer och installerar laddboxar, solceller och batterier från de ledande tillverkarna.

Grönt teknik - som rotavdraget

Om du vill installera exempelvis solceller, laddboxar eller batterier så kan du få grönt avdrag på detta direkt på fakturan. Det som dras av är material och installationskostnaden. Detta gäller alla installationer som påbörjas efter 1 Januari 2020. Istället för hur det var tidigare, då du behövde vänta på att stödet skulle bli utbetalt så får du nu avdraget direkt på fakturan, ungefär så som ROT fungerar. Detta avdrag ersätter det tidigare stödet.

Reduktionen för installation och arbete för Grön teknik är högst 50 000 sek per person och år. Du kan få avdraget om du betalt in tillräckligt med skatt under året. 

Skatteredution för installation av grön teknik ges för:

1. Installation av nätanslutna solceller. Du får avdrag med 20% för material och arbete.

2. Installation av batteri för lagring av egenproducerad solel. Reduktion med 50% av kostnaden för material och arbete.

3. Installation av laddbox för elbilar. Avdraget är på 50% av kostnaden för laddboxen, övrigt material och installation

 

Om du köper in material från en annan part än de som installerar får de endast avdrag för installationsdelen. Du måste således köpa både installation och material från DTenergi för att få grönt avdrag. Gäller även för nya hus tillskillnad från ROT. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Exempel på grönt ROT avdrag:

Installerar du en solcellsanläggning för 140 000 kr så får du avdrag på 21 000 kr direkt på fakturan. (20%)

Köper du ett batteri ink installation för 80 000 kr då får du 40 000 kr i stöd (50%)

Beställer du en laddbox med installation för 15 000 kr så får du 7500 kr i Grönt avdrag (50%)

bottom of page