top of page
Installera solpaneler på villa

Installera solpaneler på villan för bättre ekonomi

En lönsam affär

Redan efter ca 10 år kan din investering i solpaneler gå plus och fortsätter sedan att producera solenergi i många år till, med  väldigt lite underhåll. Det finns flera olika faktorer som tillsammans gör det lönsamt att investera i solenergi.

Skattereduktion

Den som är mikroproducent har rätt till skattereduktion för elen som sålts till elbolag. Skattereduktionen är 60 öre per kWh (kilowattimme), maxersättning är 18 000 kr (motsvarar 30 000 kWh). Du kan dock endast få skattereduktion för såld el som motsvarar antalet kWh du köpt av elbolaget. Alltså, om du sålt 5000 kWh, men köpt 4000 kWh, så får du endast skattereduktion för 4000 sålda kWh. I detta exempel blir skattereduktionen 2400 kr (4000 kWh x 0,60 kr).

Mikroproducent

När dina solpaneler är installerade och klara tecknar du avtal för mikroproduktion med ett elbolag du väljer. Det innebär att du säljer den el du inte använder till elhandelsbolaget. Beroende på antal solpaneler och väderstreck så kan solpanelerna ge ett överskott från mars - oktober. Under de andra månaderna så kommer huset att använda i princip all solenergi som du genererar.

installera solpaneler villa
Grönt avdrag - Grönt teknik

Nu får du avdrag på 20% direkt på fakturan när du beställer och installerar solceller. Det fungerar ungefär på samma sätt som ROT avdraget. Läs mer här: Grön teknik

Elpriser

Elpriserna stiger med några procent varje år och det är svårt att förutsäga hur det kommer att se ut i framtiden. Med en egen solcellsanläggning på er villa, lantbruk eller företag påverkas du inte lika mycket av stigande elpriser, utan sparar troligen mer för varje år som går. Detsamma gäller för nätavgifterna.

Image by Vivint Solar
Från minus till plus
Investeringsdiagram
Vad kostar en komplett solcellsanläggning?

Detta beror naturligtvis på en mängd faktorer, förutom själva investeringskostnaden. Elpriserna varierar, både vad gäller elen du köper och den du säljer. Skattereduktion och priset på elcertifikat kan också variera. Vi räknar med en återbetalningstid på ungefär 10 år (på en normalstor solcellsanläggning).

Exempel på solcellsanläggning
SEbild.JPG

Nyckelfärdig solcellsanläggning:

  • Hybridväxelriktare: Huawei 10kw-KTL

  • Solpanel: Longi 405w, 26 st

  • Monteringssystem: Esdec EVO

  • Kablar, stripes, flexrör, genomföringar etc

  • Installation och resa

 

Pris per kWp, fråga efter offert

Detta är en genomsnitts anläggning för den normala villan. Denna anläggning är estimerad att producera 9400 kWh per år. 

I exemplet säljs 50% av elen som genereras. Detta beror på att det mesta av elen produceras under dagen då man oftast är på arbete och i skola. Detta är bara ett exempel men kan ändå ge en fingervisning på hur fort det kan gå för en anläggning att betala sig. I exemplet tar det alltså ca 9,5 år innan anläggningen är helt betald och all produktion därefter är vinst.

bottom of page