Solpaneler på din villa förbättrar din ekonomi

 

Redan efter några år kan dina solpaneler gå plus (se här) och fortsätter sedan att producera solenergi i många år till med väldigt lite underhåll. Det finns flera olika faktorer som tillsammans gör det lönsamt att investera i solenergi.

Investeringsbidrag

För dig som väljer att investera i solpaneler finns investeringsbidrag att ansöka om hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst. Bidraget ges ur en begränsad pott, ju tidigare du investerar och ansöker, desto större chans är det att få bidraget. 

Bli mikroproducent

När dia solpaneler är installerade och klara för start tecknar du avtal för mikroproduktion med ett elbolag du väljer. Det innebär att du säljer den el som du inte använder till ett lite högre pris än den du köper. Detta sker förstås mest under de varmare månaderna. Under vintermånaderna köper du tillbaka elen till normala elpriser.

Med investeringsbidraget sjunker återbetalningstiden för dina solpaneler ännu mer

Skattereduktion

Den som är mikroproducent har rätt till skattereduktion för den el som sålts till elbolag. Skattereduktionen är då 60 öre per kWh (kilowattimme), maxersättning är 18 000 kr (motsvarar 30 000 kWh). Du kan dock endast få skattereduktion för såld el som motsvarar antalet kWh du köpt av elbolaget. Alltså, om du sålt 5000 kWh, men köpt 4000 kWh, så får du endast skattereduktion för 4000 sålda kWh. I detta exempel blir skattereduktionen 2400 kr (4000 kWh x 0,60 kr).

Stabila elkostnader

Elpriserna stiger med några procent varje år och det är svårt att förutsäga hur det kommer att se ut i framtiden. Med en egen solcellsanläggning påverkas du inte så mycket av stigande elpriser, utan sparar troligen mer för varje år som går.

Elcertifikat

Ytterligare en möjlighet att tjäna på din solcellsanläggning är att ansöka om elcertifikat . Detta gäller kanske främst större anläggningar då det inte är så lönsamt för små anläggningar. När anläggningen godkänts av Energimyndigheten öppnas ett konto i Cesarregistret. För varje mWh (=1000 kilowattimmar) du producerar registreras ett elcertifikat, som du sedan kan sälja till ett elbolag på den öppna marknaden via ditt konto i Cesar. Priserna varierar ganska kraftigt. Du kan läsa mer om elcertifikat på energimyndigheten.se

Återbetalningstid på dina solpaneler

 

Detta beror naturligtvis på en mängd faktorer, förutom själva investeringskostnaden. Elpriserna varierar, både vad gäller elen du köper och elen du säljer. Skattereduktion och priset på elcertifikat kan också variera. Att investeringsbidraget nu är satt till 20% gör dock att det går ganska fort att komma upp till plus.

Exempel: medelstor solcellsanläggning

Vi har gjort ett exempel baserat på en anläggning på 6,8 kW innehållande 25 st polykristallina paneler, lika många optimerare, en växelriktare och ett montagesystem. I exemplet säljs 70% av elen som genereras. Detta beror på att det mesta av elen produceras under dagen då man oftast är på arbete och skola. Självklart är exemplet bara ett antagande baserat på hur priserna ser ut just nu, men kan ändå ge en indikation på hur fort det kan gå för en anläggning att betala sig. I exemplet tar det alltså lite mer än åtta år innan anläggningen börjar gå plus.

En film från KTH grean leap.

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi