Solpaneler på villa förbättrar din ekonomi

 

Redan efter några år kan dina solpaneler gå plus och fortsätter sedan att producera solenergi i många år till med väldigt lite underhåll. Det finns flera olika faktorer som tillsammans gör det lönsamt att investera i solenergi.

Bli mikroproducent

När dina solpaneler är installerade och klara tecknar du avtal för mikroproduktion med ett elbolag du väljer. Det innebär att du säljer den el du inte använder till ett lite högre pris än den du köper. Detta sker förstås mest under de varmare månaderna. Under vintermånaderna köper du tillbaka elen till normala elpriser.

Skattereduktion

Den som är mikroproducent har rätt till skattereduktion för elen som sålts till elbolag. Skattereduktionen är 60 öre per kWh (kilowattimme), maxersättning är 18 000 kr (motsvarar 30 000 kWh). Du kan dock endast få skattereduktion för såld el som motsvarar antalet kWh du köpt av elbolaget. Alltså, om du sålt 5000 kWh, men köpt 4000 kWh, så får du endast skattereduktion för 4000 sålda kWh. I detta exempel blir skattereduktionen 2400 kr (4000 kWh x 0,60 kr).

Stabila elkostnader

Elpriserna stiger med några procent varje år och det är svårt att förutsäga hur det kommer att se ut i framtiden. Med en egen solcellsanläggning påverkas du inte lika mycket av stigande elpriser, utan sparar troligen mer för varje år som går. Detsamma gäller för nätavgifterna.

Elcertifikat

Ytterligare en möjlighet att tjäna på din solcellsanläggning är att ansöka om elcertifikat . Detta gäller kanske främst större anläggningar då det inte är så lönsamt för små anläggningar. När anläggningen godkänts av Energimyndigheten öppnas ett konto i Cesarregistret. För varje mWh (=1000 kilowattimmar) du säljer registreras ett elcertifikat. Dessa kan du sedan sälja till ett elbolag på den öppna marknaden via ditt konto i Cesar. Priserna varierar ganska kraftigt. Du kan läsa mer om elcertifikat på energimyndigheten.se

Grönt avdrag - Grönt teknik

Nu får du avdrag på 15% direkt på fakturan när du beställer och installerar solceller. Det fungerar ungefär på samma sätt som ROT avdraget. Läs mer här: Grön teknik

Återbetalningstid på dina solpaneler

 

Detta beror naturligtvis på en mängd faktorer, förutom själva investeringskostnaden. Elpriserna varierar, både vad gäller elen du köper och den du säljer. Skattereduktion och priset på elcertifikat kan också variera. Vi räknar med en återbetalningstid på ungefär 10 år (på en normalstor anläggning).

Exempel: medelstor solcellsanläggning

Vi har gjort ett exempel baserat på en anläggning på 9,9 kW innehållande 30st polykristallina paneler, en växelriktare och ett montagesystem. I exemplet säljs 50% av elen som genereras. Detta beror på att det mesta av elen produceras under dagen då man oftast är på arbete och i skola. Detta är bara ett exempel men kan ändå ge en fingervisning på hur fort det kan gå för en anläggning att betala sig. I exemplet tar det alltså ungefär 10 år innan anläggningen är helt avbetald och all produktion är vinst.

En film från KTH grean leap.

DT enegi solceller
  • Facebook
  • Instagram

Skicka ett meddelande

Intresserad av:

© 2020 by Dalaträhus-Energi