top of page

Tjäna pengar på att stötta elnätet med CheckWatt

Tjäna pengar på att stötta elnätet med CheckWatt

Som innehavare av batteri har du möjlighet att ansluta dig till CheckWatt, ett svenskt företag som har utvecklat ett virtuellt kraftverk, Currently, där batterier, solceller, vindturbiner och laddstationer i hela Sverige kan kopplas ihop. Dessa kan då erbjuda sina tjänster till Svenska Kraftnät för att balansera upp elnätet. På detta sätt kan du som ansluter dig till CheckWatt få betalt för din batterikapacitet.

 

Genom att använda CheckWatt kan du bidra till en mer hållbar energianvändning i Sverige och samtidigt spara pengar på din energiförbrukning. I och med CheckWatts tjänster kan du få en bättre överblick över din elanvändning och därmed ta mer informerade beslut om hur du kan spara energi och pengar. Prata gärna med någon av våra medarbetare om CheckWatt, eller skicka en fråga till oss på DT energi.

Du kan också läsa mer om CheckWatt här.

OBS: Observera att du inte får grönt teknikavdrag på batteriet om du väljer att leverera stödtjänster!

bottom of page