top of page
Hållbar energi, solceller och vindkraft på fält

Det är bättre för miljön

 

Det finns flera olika anledningar till varför det är positivt och fördelaktigt att installera solceller. För det första vill vi ta upp den omställning som måste ske från fossila bränslen till mer miljövänliga, för att vi ska kunna producera el på ett hållbart sätt. När du går från att din villa bara konsumerar energi till att faktiskt kunna skicka ut ren lokalproducerad el på elnätet blir du en del av omställningen.

 

Har då solceller inte någon som helst påverkan på miljön? Jo, den största miljöpåverkan sker under tillverkningen av solcellspanelerna. Livslängd på en solpanel är 25-30 år, men efter bara 2-3 år har energiåterbetalning skett, dvs att panelen har producerat lika mycket energi som det gått åt till att tillverka, transportera och driva den.

Enligt FN:s klimatpanel ger solceller upphov till ca 41 g koldioxid per producerad kilowattimme, jämfört med ca 820 g från el som produceras av kol. Läs gärna mer på Energimyndighetens hemsida.

Solcellsanläggning på en villa
Ekonomi
 
Man kan räkna på det ekonomiska med solceller på två olika sätt.

Beräkning 1 - Dina solceller är avbetalda på ca 10 år!
Från dag ett kommer solcellerna att minska dina elkostnader och du kommer sälja el till elnätet. Tänk på att även överföringsavgift, moms och skatter minskar från din nätägare. 

Beräkning 2 - kostnad per kWh under 30 års tid
En solcellsanläggning håller i minst 30 år. Genom att dela installationskostnad med hela solcellsanläggningens livslängd kan vi göra en uppskattning för dess lönsamhet. Vi antar att kostnaden för el kommer att vara runt 50 öre per kWh ink. moms.

Eftersom du producerar egen el kommer du spara pengar på flera sätt

1. Du tjänar pengar på att sälja överskottselen! På den el du säljer får du dessutom en skattereduktion på 60 öre / kWh.

2. Utöver elen du säljer, sparar du pengar på att slippa betala energiskatt och nätavgift plus moms på både dessa avgifter.

En normal solcellsanläggning
kostar ca 89 000 SEK

Så går det till - från start till målVi startar oftast med ett besök hemma hos dig. Vi vill gärna träffa dig för att få reda på dina tankar och funderingar kring solceller, men också för att säkerställa att vi får rätt mått och uppgifter om taket. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för allt som kommer efter. Det är också ett sätt för oss att ta ansvar direkt från början. 

1. Uppstarten

Bärbar dator
solcelle - offert

Jag är redo för en kostnadsfri offert

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer någon av våra medarbetare till dig inom kort på det sätt som du väljer. I detta steg så förpliktigar du dig inte till något. 

Hur vill du att vi kontaktar dig
Dala Trähus solcellsmontör i t-shirt

DT energi – Din Partner för Solceller

Välkommen till DT energi! Som ett familjedrivet företag brinner vi för att leverera högkvalitativa solpaneler med ett absolut fokus på våra kunders behov och tillfredsställelse.​

 

Varför välja solceller från DT energi i Uddevalla?

​Kvalitet framför allt: Vår erfarenhet och expertis inom branschen säkerställer att varje solpanel vi installerar är av bästa möjliga kvalitet.

Kundens trygghet i centrum: Vi på DT energi rekommenderar alltid våra kunder att anlita en oberoende besiktningsman. Detta steg garanterar trygghet för alla parter och säkerställer att installationen av dina solceller uppfyller alla standarder och förväntningar.

Familjedrivet med passion: Som ett familjeföretag vet vi värdet av ärlighet, integritet och hårt arbete. När du väljer DT energi, väljer du ett företag som behandlar varje projekt som om det vore vårt eget

bottom of page