top of page

Solceller installerade i Uddevalla

I Uddevalla har vi installerat 26st Denim 405w solpaneler. Det som är spännande här är att solpanelerna ligger i olika väderstreck och kommer då att ge en jämnare produktion, än om alla låg åt söder. För att lösa denna utmaning har vi använt solaredge system med optimerare.
solceller villa uddevalla

Solceller installerade på villatak i Uddeavlla

solceller villa uddevalla


solceller villa uddevalla

Idag har solcellerna producerat ungefär 55 kWh. Redan klockan 06:00 ger de en momentan effekt på 350w.

Solceller producerar solelDTenergi installerar solceller i hela Uddevalla.

Comentarios


bottom of page