top of page

Solceller, batterier och stödtjänster: Ett framtidssäkert projekt av DT Energi i Uddevalla

DT Energi är ett företag som levererar och installerar solceller, batterier och laddboxar till både privat- och företagskunder. Företaget har nyligen genomfört ett spännande projekt i Uddevalla, där de har installerat 24 stycken solpaneler från Phono Solar, en 6 kW växelriktare och batterier från Sungrow, samt ett smart montagesystem från Esdec. Projektet är inte bara en investering i egenproducerad och förnybar energi, utan också i stödtjänster som ger extra intäkter och bidrar till ett stabilt elnät.solceller installerade i uddevalla

solceller installerade i uddevalla


Solpanelerna från Phono Solar är av hög kvalitet och har en effekt på 405 W var. De är monterade på taket med ett flexibelt och enkelt montagesystem från Esdec, som är anpassat för olika taktyper och väderförhållanden.


Växelriktaren från Sungrow omvandlar solenergin till el som antingen används direkt i huset eller lagras i batterierna. Batterierna från Sungrow har en kapacitet på 9,6 kWh totalt och kan lagra överskottsel från solpanelerna eller laddas från elnätet när elpriset är lågt.


Checkwatt stödtjänster

Det som gör projektet extra intressant är att batterierna är kopplade till Checkwatt, en plattform som erbjuder stödtjänster till elnätet. Stödtjänster innebär att batterierna kan leverera eller ta emot el vid behov för att balansera utbud och efterfrågan på elmarknaden. Detta kan ske automatiskt via Checkwatt, som optimerar batterianvändningen baserat på elpriser, väderprognoser och kundpreferenser. Genom att delta i stödtjänster kan kunden få extra intäkter från elnätsoperatören eller elhandlaren, samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart och resilient elsystem.

Checkwatt är en svensk startup som utvecklar smarta lösningar för energihantering. Företaget har flera års erfarenhet av att leverera stödtjänster med batterier, solceller och andra energikällor. Checkwatt har även en webbsida där kunden kan följa sin energiproduktion, -förbrukning och -lagring i realtid, samt se sina intäkter från stödtjänster.


Solceller, batterier och stödtjänster är ett framtidssäkert koncept som DT Energi har realiserat i Uddevalla. Projektet ger kunden lägre elkostnader, högre självförsörjningsgrad och extra inkomster, samtidigt som det gynnar miljön och elnätet. Om du också vill installera solceller, batterier och stödtjänster på ditt tak, kontakta DT Energi idag för en kostnadsfri offert.


Intresserad av växelriktare och solcellsbatterier? Se vår webshop här!

Comments


bottom of page