top of page

Installation av Pixii powershaper 2 batterier

DTenergi har nyligen slutfört installationen av två enheter av Pixii PowerShaper 2 hos en kund i Uddevalla. Dessa två skåp kombinerat levererar en imponerande effekt på 100 kW. Anläggningen är dessutom ansluten till CheckWatt, en plattform som möjliggör integration för stödtjänster som frekvensstyrd reserv (FCR) och snabb frekvensreserv (FFR). Detta innebär att anläggningen inte bara bidrar till kundens energiförsörjning utan också spelar en viktig roll i att stabilisera elnätet genom att snabbt balansera utbud och efterfrågan på el.


installation av Pixii Powerhaper 2 kommersiellt batteri


Pixii PowerShaper 2 är en del av Pixiis utbud av energilagringslösningar som är designade för att optimera energianvändning och öka användningen av förnybar energi. Dessa system är kända för sin höga effektivitet, skalbarhet och flexibilitet, vilket gör dem till ett attraktivt val för både kommersiella och industriella kunder. Genom att använda avancerad batteriteknik och intelligent mjukvara kan Pixiis produkter lagra överskottsenergi när produktionen är hög och sedan leverera denna energi när efterfrågan ökar, vilket minskar behovet av traditionell energiproduktion som ofta är dyrare och mindre miljövänlig.


Ett av skälen till att Pixiis produkter är så uppskattade är deras förmåga att integrera med olika energisystem och plattformar, som i detta fall med CheckWatt för FCR och FFR-tjänster. Detta gör det möjligt för anläggningar att inte bara optimera sin egen energianvändning utan också bidra till en mer hållbar och resilient energiförsörjning på en större skala.installation av Batteri Pixii powershaper 2


Estimat från checkwatt om vad en sådan här anläggning skulle generera.


Installationen hos kunden i Uddevalla är ett lysande exempel på hur modern energilagringsteknik kan implementeras för att inte bara möta individuella energibehov utan också stödja det bredare elnätet och bidra till övergången mot mer hållbara energisystem. Genom att välja Pixii PowerShaper 2 har DTenergi och deras kund tagit ett viktigt steg mot framtiden för energihantering.


Commenti


bottom of page