top of page

Installation av solpaneler på villa i Svenshögen

DTenergi har installerat 50st helsvarta Suntech 360w solceller på villa i Svenshögen. Växelriktare kommer från solaredge och varje solpanel är optimerad. En stör fördel med optimerare


Esdec

Monteringssystem från nederländska Esdec. Med Esdec behöver man inte vara orolig för läckage eftersom vi inte går igenom takpappen, då de fästs i bärläkten. Självklart är det dimensionerat utefter snö och vindlast som vi allt tar fram när vi installerar solpaneler.


Solelproduktion

Beräknad solelproduktion är ca 15 000 kWh per år. Fördelat väldigt jämt över dagen tack vare olika vinklar och väderstreck som solpanelerna är installerade i. Väldigt smart då man själv kan nyttja mer av solenergin som produceras än om allt var i samma vinkel mot söder. Dock hade ett rent söderläge producerat mer solenergi. Men man får utgå och optimera utifrån varje villas förutsättningar.


Solpaneler installerade på villatak


helsvarta solpaneler på villatak
Solpaneler på villatak
Optimerare solpanel
Optimerare från Solaredge

Växelriktare Solaredge
Växelriktare från Solaredge

Installera solceller i Svenshögen

Solceller installerade i Svenshögen. Solceller Svenshögen

Comments


bottom of page