Hur lång tid brukar solceller hålla?

I regel har solceller en god hållbarhet och det är inte ovanligt att de kan användas en bra bit över 25–30 år. Det är främst växelriktaren som kan behöva ersättas vid något tillfälle under den tiden. Det finns solceller som har varit i funktion sedan 1980-talet, som är i bruk än idag. Det är svårt att fastställa exakt hur länge solceller kan hålla, eftersom de inte har använts storskaligt särskilt länge.

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi