top of page

DT energi säljer laddboxar i hela Sverige. Vi utför installationer i Halland, Bohuslän och Dalsland.

Ansökan om laddstation för privatpersoner

Om du äger din fastighet eller har nyttjanderätt då kan du ansöka om bidrag för laddbox till din elbil. Saknar du kraven så behöver du ha intyg från fastighetsägaren om att du får installera en laddbox. Exempelvis från styrelsen i en bostadsrättförening. 

Du får bidrag för hälften av kostnaden för installationen av laddboxen, för själva laddboxen, material samt installationskostnaden. Max kan du få ut 10 000 SEK per fastighet. Glöm inte att spara alla kvitton, de behövs när du skall ansöka om stödet.

 

Förutsättningar för bidrag till laddbox

Innan du ansöker måste installationen ha blivit gjord. Ansökan måste ha kommit in till naturvårdsverket inom 6 månader efter det att laddboxen har blivit installerad. Det går att ansöka om det digitalt via naturvårdsverkets e-tjänst. Om du fyllt i allt korrekt och har rätt till bidraget så kan du förvänta dig att du får det utbetalt inom 14 dagar.

 

Förutsättningarna för bidrag för laddbox finns i förordning (2017:1318). En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen.

bottom of page