Ta beslutet, det är bra med solceller

Återbetalningstid för din solcellsanläggning

För den som funderar på att investera i solceller är det värt att veta hur lång tid det tar innan investeringen blir lönsam.

Tiden det tar påverkas av ett flertal olika faktorer. Utöver själv investeringskostnaden förekommer skillnader i elpriser, både på köp- och säljsidan. Hur mycket du kan få i skattereduktion, eller vad du får betalt för elcertifikaten skiljer sig också. Med hjälp av investeringsstödet på 20% finns det dock möjlighet att nå lönsamhet förhållandevis snabbt för din solcellsinvestering. ​

Exempel: medelstor solcellsanläggning

I vårt exempel har vi utgått från en solcellsanläggning på 6,8 kW med:

  • 25 polykristallina paneler

  • 25 optimerare

  • 1 växelriktare

  • 1 montagesystem

Vi har utgått från att 70% elen som produceras går till försäljning, vilket är rimligt då majoriteten av elen produceras under dagtid då de flesta är på jobbet, i skolan eller dylikt.

Exemplet baseras på antaganden, samt nuvarande prisnivå, och varje situation är unik, men det ger ändå en fingervisning till vilken tidshorisont du kan förvänta dig innan din investering blir lönsam. För anläggningen i vårt exempel skulle det ta strax över 8 år för att nå lönsamhet på din investering

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi