top of page
Solstrålar

Ta beslutet, det är bra med solceller

Återbetalningstid för din solcellsanläggning

För den som funderar på att investera i solceller är det värt att veta hur lång tid det tar innan investeringen blir lönsam.

Tiden det tar påverkas av ett flertal olika faktorer. Utöver själva investeringskostnaden förekommer skillnader i elpriser, både på köp- och säljsidan. Hur mycket du kan få i skattereduktion, eller vad du får betalt för elcertifikaten skiljer sig också. Det gröna avdraget på 20% gör också att återbetalningstiden går snabbare. Det gör också att du som tidigare får avdraget direkt på fakturan.

Exempel: medelstor solcellsanläggning

I vårt exempel har vi utgått från en solcellsanläggning på 6,8 kW med:

  • 25st solpaneler

  • 25st optimerare

  • 1 växelriktare

  • 1 montagesystem

Vi har utgått från att 60% solelen som produceras går till försäljning, vilket är rimligt då majoriteten av elen produceras under dagtid då de flesta är på jobbet, i skolan eller dylikt.

Exemplet baseras på antaganden, samt nuvarande prisnivå, och varje situation är unik, men det ger ändå en fingervisning till vilken tidshorisont du kan förvänta dig innan din investering blir lönsam. För anläggningen i vårt exempel skulle det ta strax över 8 år för att nå lönsamhet på din investering

solceller villatak
bottom of page