top of page

Undrar du över investeringsbidrag för solceller?

Det är lönsamt med solceller

Att solenergi gynnar miljön är ett väletablerat faktum. Men kan det även vara en god ekonomisk investering? Ja, det är det tveklöst! Här går vi igenom de olika sätt solceller kan vara gynnsamma för din ekonomi.  

instalerde solceller på papptak

Solceller är ekonomiskt gynnsamt

En solcellsanläggning kan vara en lönsam investering redan efter några år. Därefter kommer den att kunna producera solenergi under en lång tid framöver utan att något större underhåll krävs. Det finns en mängd olika omständigheter som bidrar till att investeringen blir lönsam.

Producera egen el - bli mikroproducent

Med en färdiginstallerad solcellsanläggning har du möjlighet att sälja din överskottsel. Genom att teckna ett avtal som mikroproducent får du möjlighet att sälja elen till ditt elbolag. På så vis kan du tjäna pengar under de perioder, oftast sommarhalvåret, då du producerar mer än du använder. Du kan ofta sälja din el till ett högre pris än elen du själv köper. Under vinterhalvåret betalar du sedan som vanligt för den el du använder.

Att vara mikroproducent samt ha tillgång till investeringsstöd ger dig möjligt att återbetala din solcellsinvestering ännu snabbare.

Skattereduktion

När din anläggning producerar egen el har du rätt att få en skattereduktion för den sålda överskottselen. Genom den reduktionen kan du få en ersättning på upp till 18 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 30 000 kWh. Skattereduktionen per kWh ligger på 60 öre. Skattereduktionen gäller dock enbart för samma mängd el som du själv köpt av ditt elbolag. Om du till exempelvis har sålt 5 000 kWh, och köpt 4 000 kWh, kan du alltså endast få skattereduktion för 4 000 kWh. Detta exemplet ger 4 000 x 0,60 kr = 2 400 kronor.

Stabila elkostnader

En annan fördel med att producera egen el via en solcellsanläggning, är att du inte påverkas lika mycket om elpriserna går upp. Normalt sett stiger elpriserna årligen med ett par procent och det är dessutom svårt att sia om hur priserna kommer att se ut i framtiden. En egen anläggning ger ett oberoende och kommer högst sannolikt innebära att du sparar mer över tid, allt eftersom elpriserna stiger. ​

bottom of page