top of page
Solpaneler på mark

Solceller till dig

Hur fungerar solceller?

Bakgrund

Solceller började utvecklas i slutet av 1800-talet. De användes till en början i rymden för att ge el till satelliter. Under 1970-talet började tekniken användas på jorden och framåt 2000-talet hade tekniken blivit mer sofistikerad och en mer storskalig produktion tog fart. Detta har haft stor påverkan på tillverkningskostnaderna, och priserna för solceller har sjunkit hela 80% sedan dess. Det är nu mer lönsamt än någonsin tidigare att investera i en egen solcellsanläggning. I Dubai 2015 gjordes en upphandling för en solcellsanläggning på den fria marknaden. Helt utan att statligt stöd investerades i solceller och energin som kunde utvinnas var billigare än motsvarande från kol.

Så fungerar solenergi

En solcellsanläggning består i huvudsak av solpaneler, växelriktare och montagesystem. Solcellerna tar tillvara solstrålarna som lyser på panelerna och omvandlar dem till likström. Denna omvandlas i sin tur till växelström med hjälp av växelriktaren. Elen som produceras av solcellsanläggningen kan sedan nyttjas precis som vanlig el, eftersom växelriktaren är kopplad till bostadens elcentral.

Elöverskottet från din produktion har du möjlighet att sälja. Under sommarmånaderna genereras det största överskottet och möjligheten till försäljning är som störst. Under kallare perioder fungerar det istället som att du köper tillbaka din el, men då till ett förmånligare pris.

Fördelar med solenergi

I vanliga fall är det svårt att ha koll på var elen du köper kommer ifrån. Om du istället har din egen solcellsanläggning har du tagit ett viktigt steg mot att skapa en mer miljövänlig och hållbar livsstil. Dina solceller bidrar till en ökad mängd förnybar energi i omlopp, vilket gynnar miljön i ett större perspektiv.

Eftersom solceller kräver väldigt lite underhåll, samt har en lång hållbarhet, är de en smart investering. Tack vare de generösa garantierna finns det också en stor trygghet i att äga en egen solcellsanläggning. Utöver detta är solceller en klok investering ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Lär mer om de ekonomiska fördelarna med solceller här.

Några exempel på hur det kan se ut

bottom of page