top of page
solpaneler på villatak

Solceller och optimerare

Solceller med optimerare vs utan optimerare

Upp till 25% mer solenergi med optimerare

Växelriktarna från SolarEdge ger både bättre effekt och högre nivå av säkerhet på din anläggning. De gör det även möjligt att följa elproduktionen från dina solceller, direkt i mobiltelefonen!

solaredge opimerare
Strängväxelriktare utan optimerare

Har du en strängväxelriktare kommer alla solpaneler att vara sammankopplade och påverka varandra. Om till exempel en enskild panel faller i skugga, kommer även andra paneler tappa i effekt till samma nivå som panelen i skugga. Det medför en sämre effekt för hela solcellsanläggningen.

 

​Övervakning 

Om ditt system saknar optimerare kan den enbart utläsa hur stor den totala produktionen från anläggningen är. Du kan därför inte se vilken enskild panel som underpresterar, vilket också försämrar dina möjligheter att nyttja din garanti för en trasig panel.

 

​Säkerhet 

Om din anläggning saknar optimerare kommer solcellerna att inneha livsfarlig spänning då solen skiner, oavsett om växelriktaren är på eller av.

Solaredge växelriktare med optimerare

Med optimerare installerade arbetar varje enskild solpanel för sig själv. Det innebär att om en viss panel är skymd av skugga kommer inte produktionen från övriga paneler att påverkas. I slutändan ger detta en anläggning med högre effekt än ett system med strängväxelriktare, och resultatet kan ge en skillnad på upp till 25 procent.

Övervakning 

Optimerarna ger dig möjlighet att noggrant följa produktionen från din anläggning via mobiltelefon eller dator, och till exempel jämföra den månadsvis. Skulle någon panel vara trasig eller inte producera i nivå med förväntan kan du enkelt påvisa felet och nyttja din garanti.

Säkerhet 

Med ett optimerarsystem kan du stänga av växelriktaren föra att sänka spänningen på dina solpaneler. Det gör det möjligt att på ett säkert sätt röra sig på takytan, till exempel när rengöring eller reparation behövs, eller vid andra åtgärder på taket såsom sotning.

Graf över solcellsproduktion

Solaredge växelriktare

Med solaredges system kan man se att den fjärde solpanelen uppifrån till vänster inte är aktiv. På de övriga solpanelerna syns varierande produktion. Utan solaredge systemet hade det inte gått att se.

 

Med de klassisk strängväxelriktare hade man i princip aldrig sett att en solpanel inte producerade. Då behövs istället en elektriker som mäter hela anläggningen på plats.

 

I de äldre systemen är det den lägst producerande solpanelen som bestämmer hur mycket de andra solpanelerna producerar.

När dina solpaneler installerats kan du ladda ner appen från Solaredge, där du kan se hur solproduktionen fortlöper.

Du kan se statistik över hur mycket el som producerats  av solpanelerna under aktuell månad, eller per år. Du kan även se hur mycket varje enskild solpanel producerat och om det är någon solpanel som underproducerar eller inte fungerar alls (se bilden nedan).

Bilden till vänster visar elproduktionen från solpanelerna en solig dag i april månad.

Optimerare och solaredge monitorering

Solceller blir smartare 

Solceller som kombineras med SolarEdge optimerare blir  SMARTARE och producerar MER ENERGI

solaredge opimerare

Ledande säkerhetslösning

Traditionellt system

Traditionella system är alltid spänningssatta med högspänning vid solsken, även när växelriktarna är avstängda eller när systemet är avskilt från elnätet.

SolarEdge system

När en SolarEdge växelriktare stängs av reducerar SafeDCTM-funktionen anläggningens spänning automatisk ner till helt säkra 1 volt DC per solpanel. Denna funktion skyddar effektivt och säkert installatörer, underhållspersonal, räddningspersonal och byggnader från farliga spänningar.

solaredg optimerare

Optimerare

Optimerare från SolarEdge gör solcellerna smarta. 25 års garanti Fördelar: 

  • ​Upp till 25 % mer energi

  • Konstant överblick över anläggningens effekt

  • Utvecklad för att i nödfall minska varje enskild solpanel till säkerhetsspänning för maximal säkerhet 

Solaredge - optimerare

Växelriktare solaredge

Växelriktare

Specialutvecklad för att användas tillsammans med optimerare. 12-25 års produktgaranti.
 

  • Sköter DC/AC omvandlingen, då alla andra funktioner styrs av optimerarna för varje enskild modul

  • Liten, lätt och estetiskt tilltalande

  • 99% viktnings-effektivitet

  • Anpassad för installation inomhus och utomhus

Solaredge - växelriktare

Mysolaredge monitorering av solceller

Monitoreringsplatform

Anläggningens effekt visas i för varje enskild solpanel. Gratis!
 

  • Fullständig överblick över anläggningens effekt 

  • Automatisk varning vid störningar

  • Enkel att nå från datorn, mobiltelefonen eller surfplattan

Solaredge - Monitoreringsplatform

Upp till 25% mer solenergi

Med SolarEdge växelriktare får du bättre effekt och högre säkerhet på taket. Du kan även se din produktion direkt i mobilen!

Solaredge växelriktare med optimerare

Effekt  Optimerarna gör att varje solpanel jobbar för sig själv. Om en solpanel skuggas, påverkas inte de andra solpanelernas produktion. Detta ger en högre effekt än strängväxelriktar-systemet, det kan skilja så mycket som 25%.

Övervakning  Tack vare optimerarna kan du i dator eller mobil följa produktionen och exempelvis jämföra mellan olika månader. Du kan se direkt om en solpanel är defekt och kan då enkelt utnyttja garantin eftersom du kan bevisa felet.

Säkerhet  Optimerarsystemet innebär att om du stänger av växelriktaren, så sänks spänningen i panelerna och det blir helt ofarligt att befinna sig på taket vid  sotning, rengöring och reparation.

Strängväxelriktare utan optimerare

Effekt  Med en strängväxelriktare är alla solpanelerna ihopkopplade och påverkar varandra. Skuggas en panel, sänks effekten på alla paneler till den skuggade panelens nivå. Effekten blir naturligtvis sämre.

Övervakning  Utan optimerare kan du endast se den totala produktionen som dina solceller ger. Du har ingen möjlighet att se vilken panel som underproducerat och har svårare att utnyttja garantin om något går sönder.

Säkerhet  Utan optimerare är det alltid livsfarlig spänning i solcellerna så länge solen skiner, även om växelriktaren skulle stängas av eller kopplas ur.

bottom of page