top of page

Behövs det bygglov för installering av solceller?

När solceller ska installeras på en bostad finns det vissa omständigheter som kan göra att det krävs särskilda tillstånd.


För integrerade solceller, där de panelerna fungerar som ersättning för vanliga material på ett tak, kan byggnadsnämnden behöva kontaktas innan bygget påbörjas. Detsamma gäller i de fall där ett solcellssystem behöver monteras upp för att sättas i en särskild vinkel, till exempel om takets lutning är för liten.


I vanliga fall behövs dock inte något särskilt bygglov för att installera solpaneler, givet att de installeras i enighet med byggnadens form, det vill säga att de ligger i samma lutning som taket gör.

Andra fall där det kan behöva utfärdas bygglov för att installera solceller är om ett hus har status som kulturskyddsobjekt eller om det ligger på en plats som har särskilt intresse för det militära försvaret.

Sammanfattningsvis kan sägas att det oftast inte behövs något bygglov, då kravet på ett sådant formellt upphävdes i augusti 2018.

Senaste inlägg

Visa alla

Vilka är fördelarna med Garos laddstationer?

När du använder dig av en användarvänlig laddstation från från Garo och kan du vara säker på att din bil dessutom laddar både snabbt och säkert. Laddaren erbjuder dessutom dynamisk lastbalansering och

Comments


bottom of page