Hur fungerar det att begära en offert hos DT energi?

När du begärt en offert från oss bokar vi in ett möte tillsammans med dig så vi kan träffas på din fastighet för att kunna mäta upp taket och eventuella hinder som finns på taket.


Vi går också igenom dina förutsättningar samt vilka solcellspaneler, monteringssystem och växelriktare som vi använder och hur installationsprocessen ser ut. Därefter åker vi tillbaka på kontoret och räknar på en offert.


Vi är med dig under hela processens gång och du är alltid välkommen att kontakta oss med eventuella frågor eller funderingar.


När du sedan, har fått ett färdiginstallerat solcellssystem hemma, är vi givetvis intresserade av att utvärdera och få höra dina tankar om det arbete vi utfört åt dig.

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi