Solceller till ditt företag eller lantbruk?

 

Varför välja DT energi som solcellsleverantör?

 • Vi utgår från det personliga mötet på plats.

 • Produkter av mycket hög kvalitet

 • Uppföljning av produktion av solenergi via app

 • Nyckelfärdigt - vi tar hand om allt till ett fast pris

 • Långa garantier - 50% längre än genomsnitt

 • Flexibilitet

 

Solceller för lantbruk och industri till ett bra pris

Företagsfastigheter, lantbruk och industri har ofta generöst med takyta som går att använda för att installera solceller. När installationen sker storskaligt blir också priset per kilowatt mycket lägre än för en mindre solcellsanläggning. Har man sitt tak vänt åt söder så produceras mest solenergi och under de timmar som arbetet pågår. Då får man störst egen användning av sin solenergi. Har man ett exempelvis ett platt industritak då kan man vända montagesystemet och solcellerna åt söder. Ännu bättre blir det om man erbjuder laddboxar för att ladda elbilar på sin parkering. Då ökar man sin egenanvändning ytterligare av solenergin.

Kontakta oss

01

Företagsbesök

02

Projektering

03

Installation

04

Miljöprofil boost

Solceller och miljö

När du producerar din egen solenergi så avges inga utsläpp eller annat som påverkar luften och miljön omkring oss. Vid tillverkningen av solceller blir det lite utsläpp av koldioxid. Men jämför man det med vad fossila energikällor släpper ut så är det i princip försumbart. Utsläppen för produktion av solceller ligger någonstans mellan 28g och 35g CO2/KWh jämfört med 500-1000g CO2/KWh för fossila energikällor. Energiåterbetalningstiden alltså den tid det tar att tjäna in produktionskostnaden för att tillverka solcellerna, den är mellan 1-4 år.

 

Därefter är det bara fördelar för miljön.

 

Solceller- Hur går vi vidare

Att installera solceller på ladugård

Att installera solceller handlar för oss först och främst att man gör något konkret att minska utsläppen. Det stärker också din konkurrenskraft och det i sin tur skapar förtroendekapital och ger dig ett starkare varumärke.  Det är också viktigt att installationen görs på rätt sätt. Viktigt att kontrollera bärighet och elsäkerheten. Det man också bör titta på innan installationen är att taket skall ha samma livslängd som solcellerna.
 

Vid installation av solceller på ladugård så görs även dessa moment.

 • Strängkablar förläggs pol-separerat ca 1 decimeter.

 • Kablar läggs gnagarsäkert och skyddas på utsatta ställen med OMG-rör eller annat kabelskydd.

 • Både AC och DC-sidan förses med åskskydd.

 • Alla kopplingslådor förses med varselmärkning.

Om det står mellan två likvärdiga företag, men ett av dem tar ansvar för miljön och har solceller. Vem tror du att kunden väljer?

Solceller, långa garantier till ett bra pris

 

DTenergi lämnar tillsammans med våra leverantörer en lång produktgaranti  och en effektgaranti på 25 år. Om något skulle hända under denna period, byts solpanelen helt enkelt ut mot en ny på solpanel på tillverkarens bekostnad. Även om priset är en viktig faktor när man bestämmer sig för solceller, så är garantier, hur jobbet görs och långsiktighet minst lika viktiga komponenter. När du väljer att installera solceller på ditt företag så är det bra om man tänker på hela livslängden av solcellsanläggningen.

Som exempel kan vi leverera helhetslösningar inom solenergi till:

solceller Lantbruk

solceller Industrier

solceller företag

solceller lokaler

Solceller till lantbruk

Låt dina generösa takytor på ditt lantbruk användas till solceller. De flesta lantbruk har ekonomibyggnader där det går utmärkt att installera solceller på. Att installera solceller på taket på lantbruket är enkelt och går snabbt, oftast tar solcellsinstallationen bara några dagar. Genom att göra detta kan du reducera behovet att köpa el betydligt. Tack vare enkel installation och att priset på solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren gör att återbetalningstiden för solceller relativt snabb. Solcellsanläggningen består av solceller, växelriktare och monteringssystem. I första hand används energin från solcellerna direkt av lantbruket, i andra hand matas det ut och säljs på nätet. Flera av försäkringsbolagen ser solceller som byggnadsinventarier och försäkrar solcellerna som det. Det är bra att man också anmäler att man ska installera solceller till sitt försäkringsbolag. Man kan också läsa mer om solceller hos länsförsäkringar i faktablad nr 27.

Solceller till Industri

Vi tror många som har en industri, verkstad eller är ett tillverkande företag går i tankarna att skaffa solceller. Det är svårt att missa det fokus som numera är på miljön. Har man solceller på taket så är det bra för miljön. Det går dessutom att installera solceller väldigt effektivt om man har en stor och lättillgänglig takyta. Då blir den ekonomiska kalkylen för solceller bra ofta med återbetalningstid under 10 år. Så sammanfattningsvis solceller är bra för din industri både för miljön och för ekonomin. Genom att installera solceller så minskas din energikostnad för el samtidigt som värdet på din fastighet höjs. Om man har möjlighet att installera så mycket solceller så att det ger ett överskott på solel så kan man nyttja detta genom att låta de anställda eller kunderna som besöker er ladda sina elbilar. 

Solceller företag

Äger ditt företag en eller flera lokaler som passar att installera solceller på? Då har vi goda nyheter för dig. Då kan du nämligen installera solceller och få bättre lönsamhet i ditt företag. DTenergi hjälper dig med en helhetslösning för ditt företag, vi startar alltid med ett möte hos dig där vi berättar vilka vi är, vilka solceller vi använder, hur monteringen fungerar. Samt mäter upp taket så att det blir rätt från början. Vi tycker man ska nyttja den solenergin som företaget producerar så mycket som möjligt. För att få högre nyttjandegrad kan man exempelvis installera batteri så att solelen på dagen också kan nyttjas vid andra tillfällen. Eller att företaget i samband med solcellsinstallationen också installerar laddboxar för personalens elbilar.

DT enegi solceller
 • Facebook
 • Instagram

Skicka ett meddelande

Intresserad av:

© 2021 by Dalaträhus Energi AB