top of page

Solceller installerade på villatak i Uddevalla

Solpaneler installerade på villatak i Uddevalla kommun. Solpanelerna kommer från tyska axitec med 15 års produktgaranti och 25 års effektgaranti. Solpanelerna är installerade i två olika väderstreck för att säkerställa en jämnare solproduktion under dagen. Varje solpanel är också optimerad av solaredge för att maximera produktionen av solenergi. System utan optimerare från solaredge styrs utifrån den solpanel som producerar minst energi. Samt att man som kund kan övervaka varje solpanels produktion för att säkerställa att alla solpaneler ger den solproduktion som är tänkt.


Comments


bottom of page