top of page

Solceller ladugård i Stenungsund

48 st solcellspaneler från longi. Solcellsanläggningen är på 21840w. Estimerad att producera ca 20 000 kwh per år.

Solcellspaneler installerade på ladugård i Stenungsund

solcellspaneler installerade ladugård stenungsund

Nu när alla solcellspaneler är installerad och anläggningen är driftsatt så kommer denna ladugård i Stenungsund i princip vara självförsörjande på solel, under stora delar av året. Varje Solcellspanel är på 455w och storleksmässigt 2,1m x 1m. Solcellspanelerna är uppdelade i 4 stycken strängar. Solcellspanelerna kommer från tillverkaren Longi. Longi kvalitetsbyggda och kommer med bra garantier. När det kommer till ladugårdar så är det en hel del regler som måste följas och då lutar vi oss mot handbok 457 och länsförsäkringars faktablad nr 27.


Råd om installation av solcellspaneler på ladugård

  • solcellspaneler bör inte installeras på fastighet som har kortare livslängd än solcellspanelerna.

  • Installera växelriktaren i utrymme som är torra och dammfria.

  • Solkablar och elkablar installeras gnagarsäkert och på utsatta områden använda OMG-rör eller liknande

  • Varselmärkning om installerad solcellsanläggning

  • Försäkringsbolaget vill att du anmäler installationen av solcellspaneler till dem.


コメント


bottom of page