top of page

Solceller installerade på markställning på Orust

DT Energi har installerat en markanläggning med solceller på Orust. Anläggningen består av 34 stycken Longi-solceller med en effekt på 505 W per styck. Solcellerna är kopplade till en Huawei 17 kW växelriktare. Monteringssystemet kommer från svenska Tectopower .

Solcellsanläggning på mark, montagessystem från tectopower


Detta är ett utmärkt exempel på hur solenergi kan användas för att driva hushåll och företag. Solceller är en ren och förnybar energikälla som kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen och spara pengar på elräkningen .


Solceller är en av de mest populära formerna av förnybar energi, och det finns många fördelar med att använda solenergi. För det första är solenergi en ren energikälla som inte producerar några utsläpp eller avfall. Detta gör det till en miljövänlig energikälla som kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen och andra föroreningar .

solceller installerade på marken på orust

För det andra är solenergi en förnybar energikälla som inte kommer att ta slut. Solen kommer att fortsätta att skina i miljontals år framöver, vilket innebär att solenergi kommer att finnas tillgänglig så länge som solen fortsätter att skina .


För det tredje kan solenergi hjälpa till att spara pengar på elräkningen. När solceller installeras på ett tak eller en markanläggning, kan de generera tillräckligt med energi för att driva hushåll och företag.


solceller installerade på mark med hjälp av tectopwer

Detta kan hjälpa till att minska kostnaderna för elräkningen och spara pengar på lång sikt .

DT Energi har installerat många solcellsanläggningar på Orust, och denna anläggning är bara en av många. Företaget har också installerat solceller på tak och fasader, samt på markanläggningar runt om i Sverige .


Sammanfattningsvis är solenergi en ren, förnybar och kostnadseffektiv energikälla som kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen och spara pengar på elräkningenComments


bottom of page