top of page

Skatteverket har beslutat att batterier för energilagring ska omfattas av det gröna avdraget även om de används till stödtjänsterSkatteverket har nyligen infört ett nytt beslut som gynnar investeringar i batterier och energilagring för hushåll. Detta gröna avdrag, en del av regeringens satsning på att främja hållbar energi och minska klimatpåverkan, syftar till att underlätta för privatpersoner att investera i teknik som kan bidra till en mer stabil och miljövänlig energiförsörjning.


Det gröna avdraget gör det möjligt för hushåll att dra av en del av kostnaden för installation av batterier och energilagringssystem. Detta inkluderar installation av batterier som lagrar el producerad från solpaneler, vilket kan användas för eget bruk eller till viss del säljas tillbaka till elnätet. Genom att investera i sådan teknik kan hushåll både spara pengar på sin elräkning och minska sitt beroende av fossila bränslen.


Fördelar med grönt avdrag för batterier och energilagring:

  1. Ekonomiska besparingar: Genom att lagra överskottsenergi från solpaneler kan hushåll minska sina elkostnader genom att använda lagrad energi under tider då elpriserna är högre.

  2. Miljöpåverkan: Genom att lagra och använda egenproducerad förnybar energi minskar hushållen sin klimatpåverkan.

  3. Ökad energisäkerhet: Med ett eget lagringssystem blir hushållen mindre beroende av elnätet och bättre rustade för eventuella strömavbrott.


Du kan läsa mer hos Skatteverket.


Kolla upp batterierna i vårt sortiment i webshopen. Som innehavare av batteri har du möjlighet att ansluta dig till CheckWatt, ett svenskt företag som har utvecklat ett virtuellt kraftverk, Currently, där batterier, solceller, vindturbiner och laddstationer i hela Sverige kan kopplas ihop. Dessa kan då erbjuda sina tjänster till Svenska Kraftnät för att balansera upp elnätet. På detta sätt kan du som ansluter dig till CheckWatt få betalt för din batterikapacitet.

Comments


bottom of page