top of page

Kan man räkna ut om solceller är en bra idé för ens bostad?

Det går att göra vissa beräkningar för att avgöra huruvida solceller kommer att vara en lönsam investering för ens bostad. Det görs då genom att uppskatta:


  • Hur mycket el som kan produceras där du bor

  • Hur mycket el du konsumerar / hur stor anläggning du skulle behöva

  • Hur lång tid det skulle ta att tjäna in sin investering i solceller

  • En priskalkyl för ett lån med amortering på din solcellsanläggning


I korta drag fungerar dessa beräkningar såhär:


Hur mycket el som kan produceras där du bor


Med hjälp av information från Strång, en datainsamlingsmodell från SMHI, går det att göra uppskattningar kring hur mycket solstrålning som når olika områden i landet. Genom att precisera för området kring en viss bostad går det att få en relativt god uppfattning om hur mycket sol som skulle nå solcellerna på just den platsen.


Beräkningarna görs sedan med reservationer för diverse faktorer som kan påverka mängden el som kan produceras. En sådan faktor är hur mycket av solens strålning som reflekteras av omgivningen kring bostaden. Detta varierar med årstiderna och beror på hur den specifika omgivningen ser ut. Detta är dock en faktor med relativt liten påverkan för solcellernas produktion.


En annan faktor som har större påverkan, är mängden el som försvinner i användningen av utrustningen, såsom växelriktaren och kabelsystemet på en anläggning.


Väderförhållanden och skugga spelar även en viktig roll och måste uppskattas för att kunna göra en rimlig beräkning av en solcellsanläggnings kapacitet.


Det finns flera olika modeller för att beräkna och uppskatta hur mycket ett solcellssystem kommer att producera, och detta är endast en förenklad beskrivning av några av de faktorer som behöver tas hänsyn till.


Hur mycket el du konsumerar / hur stor anläggning du skulle behöva


Eftersom det i de flesta fall är rekommenderat att skaffa en solcellsanläggning som inte genererar mer el än det hushållet kommer att konsumera, är det värt att göra en beräkning på ungefär hur mycket el just ni behöver. Detta bland annat för det då går att få reducerad skatt på sin överskottsel, samt att man har möjlighet att ansluta sig till elnätet utan kostnad. Dessutom är det vanligt att de bolag som köper överskottsel kräver att man är kund hos dem


Hur lång tid det skulle ta att tjäna in sin investering i solceller


Genom att göra uppskattningar och antaganden om vad ens solcellsanläggning kommer att kosta, vilka ekonomiska stöd man kommer att ha tillgängliga, och så vidare, går det att göra en beräkning på hur lång tid det skulle ta att tjäna in investeringen i solceller. Varje år görs sannolikt besparingar i elkostnader, eller mindre inkomster från försäljning av el. Dessa dras av från priset av den ursprungliga investeringen, tills den är helt återbetald.


Allt detta kan beräknas antingen utifrån tillgängliga data, eller via schablonuppskattningar baserade på typiska värden, eller genomsnitt för till exempel villaägare.


En priskalkyl för ett lån med amortering på din solcellsanläggning


För den som vill finansiera en solcellsanläggning via banklån finns ett värde i att räkna på kostnaden med ränta och amorteringar på lånet. På så vis går det också att på förhand se om ett lån är lönsamt för din situation, samt hur snabbt det blir en lönsam affär att köpa solceller med hjälp av ett lån.

Senaste inlägg

Visa alla

Vilka är fördelarna med Garos laddstationer?

När du använder dig av en användarvänlig laddstation från från Garo och kan du vara säker på att din bil dessutom laddar både snabbt och säkert. Laddaren erbjuder dessutom dynamisk lastbalansering och

Comments


bottom of page