top of page

Installation av laddbox Charge Amps Halo - med grön teknik avdrag

DTenergi har installerat laddboxen Charge Amps Halo i Göteborg. Kunden beställde enkelt och smidigt laddboxen och installationen via vår webbshop.


Tack vare det nya gröna avdraget så får kunden 50% avdrag direkt på fakturan. Det gäller när både laddboxen och arbetskostnaden faktureras från ett och samma företag. Så här skriver skatteverket om vad som gäller.


Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material

Praktiskt fungerar det ungefär som ROT gör, kunden återkommer till oss med personnr och fastighetsbeteckning.

Installation laddbox i Göteborg, grönt teknik avdrag
Installation av laddbox i Göteborg

Comments


bottom of page