Hur stor plats behövs för att installera solceller?

Ett vanligt mått på en standardiserad solpanel är 1,7 x 1 meter. Det innebär att det krävs hyfsat stora ytor tillgängliga för att kunna sätta ihop ett solcellssystem. För att kunna producera cirka 5 kW krävs det solceller utplacerade över ungefär 30 kvadratmeter. En välplanerad yta i den storleken, placerad i rätt läge, kan ge en årlig produktion på någonstans runt 5 000 kWh.

Det innebär att solceller på taket av en vanlig bostad, skulle kunna vara tillräckligt för att till stor del försörja hemmet med el under ett år. Det kräver dock en del planering för att kunna anlägga de stora panelerna på en takyta, särskilt då taken på bostäder sällan är hela rena ytor utan ofta kommer med hinder såsom skorsten, satellitantenner och liknande

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi