top of page

Besiktad solcellsanläggning i Uddevalla utan anmärkning!


besiktad solcellsanläggning i uddevalla

Solcellsanläggningen i Uddevalla är ett exempel på en lyckad installation av solenergi. Solcellsanläggningen består av 39 stycken solpaneler från JA Solar, ett av världens största och mest erfarna tillverkare av solpaneler. Solpanelerna har en hög verkningsgrad, en positiv effekttolerans och en lång livslängd. De är också anpassade för det nordiska klimatet och tål snö, vind och regn.


Solpanelerna är monterade på taket med ett smart montagesystem från Esdec, en ledande utvecklare och distributör av professionella montagesystem för solpaneler. Esdec har utvecklat sina system för att göra installationen enklare, snabbare och säkrare. Systemet är lättviktigt, hållbart och lätt att fästa på olika typer av tak.


solceller i uddevalla

Solpanelerna är kopplade till en växelriktare från Solis, en av de äldsta och största globala tillverkarna av växelriktare för solenergi3. Växelriktaren omvandlar den likström som solpanelerna producerar till växelström som kan användas i hushållet eller säljas tillbaka till elnätet. Växelriktaren har en hög effektivitet, en låg ljudnivå och en smart övervakningsfunktion.


solcellsanläggning i uddevalla

Solcellsanläggningen har nyligen blivit besiktad av Gar-Bo, ett auktoriserat besiktningsföretag för solcellsanläggningar. Besiktningsmannen var mycket imponerad av installationen och sa att det var en av de finaste han har sett. Han konstaterade att anläggningen uppfyllde alla krav på säkerhet, kvalitet och funktion. Han gav inga anmärkningar eller rekommendationer för förbättringar på denna solcellsinstallation.


Solcellsanläggningen i Uddevalla är ett bevis på att solenergi är ett bra alternativ för att producera ren och billig el. Solcellsanläggningen bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, sänka energikostnaderna och öka värdet på fastigheten. Solcellsanläggningen är också ett resultat av ett gott samarbete mellan kunden, installatören och leverantörerna av solpaneler, montagesystem och växelriktare.


Vi rekommenderar att alla besiktar sina solcellsanläggningar!

Comments


bottom of page