Är integrerat solcellstak värt att skaffa?

Det vanligaste för dem som installerar solceller, är att de installeras på det redan existerande materialet på taket. Vid nybyggen, eller vid situationer där ett tak ska läggas om, kan det dock förekomma diskussioner kring huruvida själva solpanelerna ska vara integrerade i taket.


Många gånger är det faktiskt mer ekonomiskt fördelaktigt att först anlägga det nya taket helt och hållet, för att sedan installera solcellsanläggningen när det är färdigt. Priserna för integrerade solpaneler är dock på väg att komma ner på en nivå där de kan börja ses som ett alternativ.


För den som vill använda integrerade solceller finns det några olika alternativ. Det som är mest kostnadseffektivt är sannolikt att använda standardpaneler som del av taket. Då gäller det dock att få till en lösning som fungerar, och till exempel klarar av att hålla täthet och värme i huset.


På solcellsmarknaden utomlands finns det vissa andra lösningar som är producerade för att likna ett vanligt tak och ska fungera väl för integrering. Dessa produkter är dock svårtillgängliga och ofta relativt dyra än så länge.

DT enegi solceller

Skriv ett meddelande

© 2020 by Dalaträhus-Energi