top of page

Är det värt att välja till optimerare till sin solcellsanläggning?

Huruvida det är värt att välja till optimerare till sin anläggning är i mångt och mycket en fråga om eget tyckte och smak. Här går vi igenom vad optimerare är:


Optimerare är en extradel som kan installeras på en solpanel för att utöka produktionen av el i den enskilda panelen. Det ger möjlighet att kontrollera varje solpanel enskilt och till exempel kunna slå av växelriktaren och få ner spänningsnivåerna hos solpanelerna till en säker nivå.


Det kan vara ett klokt val att installera optimerare till sin anläggning. Till exempel om man har ett tak med paneler riktade åt olika håll, i olika lutning. Eller om enskilda paneler befinner sig oftare i skugga än andra. För den som vill ha möjligheten att kunna kontrollera varje enskild solpanel och få ut lite extra el ur dem kan optimerare vara en bra investering

Senaste inlägg

Visa alla

Vilka är fördelarna med Garos laddstationer?

När du använder dig av en användarvänlig laddstation från från Garo och kan du vara säker på att din bil dessutom laddar både snabbt och säkert. Laddaren erbjuder dessutom dynamisk lastbalansering och

コメント


bottom of page